GDPR

Gotfot har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är

Gotlands Fotortopediska verkstad

Org nr 661008-7535

Väskinde Idholmen 930

Mailadress hasse@gotfot.se

0760-51 45 55

INFORMATION VI SAMLAR IN OM DIG

På min hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av mig och läggs in mit kundregister. De uppgifter du lämnar i din bokning via bokadirekt hanteras också av bokadirekt. Om du vill ha hjälp med att radera dina uppgifter från bokningssystemet så ber jag dig att kontakta mig så hjälper jag dig.

UPPGIFTER OM DIN HÄLSA

När du nyttjar mina tjänster, tex att få fotbäddar, kommer du att dela med dig av personuppgifter som också rör ev problem med tex fötter, detta för att jag ska kunna göra inlägg som är individuellt anpassade efter just dina besvär. De uppgifter jag skriver in är bara de som är absolut nödvändiga för att jag ska kunna fullgöra min del av vårt avtal.

 ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Jag hanterar endast uppgifter som behövs för att jag behöver för att kunna fullgöra det avtal vi har. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke från kunderna.

Jag hanterar enbart uppgifter inom Sverige och delar inte dina uppgifter med någon. För att komma in i mitt kundregister krävs lösenord,

 DINA RÄTTIGHETER

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter jag har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber jag dig kontakta mig.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

 HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.