Varför skoinlägg/­­fotbäddar?

Många människor har olika former av problem med smärta i fötterna, som kan lindras eller helt avhjälpas med skoinlägg/fotbäddar. Förutom smärta i fötterna förorsakad av tex hälsporre eller nedsjukna fotvalv, kan även besvär i knän eller axlar ibland ha sin grund i felställningar i fötterna som kan åtgärdas med skoinlägg. Det finns också vissa sjukdomstillstånd där skoinlägg kan vara ett komplement till medicinsk vård, t.ex. vid artros. Skoinlägg kan också vara en hjälp vid vissa skador typ stukningar och inflammationer.

Skoinlägg kan dock aldrig ersätta medicinsk vård utan skall ses just som ett komplement.