Referenser

Janne Linnerhed och Carina Annas

”Vi blev jättenöjda med vårt hus!
Hasse var väldigt lätt att samarbeta med. Han hörde sig för med oss hur vi ville ha det, innan han gjorde något vi inte pratat om eller om han var tvungen att ändra något. Vi tycker också att han var lyhörd för våra önskningar och tog fram olika förslag på lösningar om vi bad om det eller om han tyckte att det behövdes.

Vi tyckte också att det var bra att han hela tiden berättade för oss vad han höll på med och hjälpte oss med framförhållning och planering”